top of page

慶相逢雅集有感  (2015.06.06)

晚芳詩社劉姚朗副會長邀請慶相逢酒樓雅集

 2015.06.06

後左起:甘富忠,盧燕萍,吳鳳翔,董慧儀,王倫徳,馬玉強

坐左起:楊永超,余國柱,張正平,劉姚朗,畢日陞。

慶相逢雅集有感

余國柱

 

蘭亭仿似慶相逢,  流水知音雅韻溶;

異國詩緣才倚馬,  中華文化氣如龍,

長青寒暑千山柏,  逸響晨昏萬壑松;

九五年來殊老拙,  豪吟暢詠仰高峯!

敬和  余國柱兄之“慶相逢雅集有感”

張正平

 

風流未晚慶相逢,  眾卉常芳水乳溶;

逸興遄飛文舞鳳,  凝神揮洒劍騰龍,

專迷黃鶴空餘句,  共賞蘭亭世外松;

我欲逍遙辭俗務,  雲深獨隱某山峯。

 

敬和   余國柱詩翁 《慶相逢雅集有感》

楊永超

 

荷風携韻喜相逢,吟友交流酌雅溶。

學以濟才文倚馬,詩緣妙識筆雕龍。

扶摇難折蟾宮桂,落拓聊栽夏社松。

縷縷情懷抒笑傲,騷山仰止最高峰。

謝劉姚朗笛兄招飲,依余國柱兄律韻謝和

王倫德

 

文緣薈萃得相逢,煮字烹辭墨滾溶

能櫪能耕稱駿馬,可昇可放勝皎龍

神遊韻海心堅挺,談笑風生氣傲松

藝苑叢中人敬仰,磯山一老邁高峰


 

 

六月六日星期六劉姚朗伉儷招宴

恭步九五詩翁余國柱原玉并與張正平博士唱和

畢日陞

 

墨苑騷壇雅集逢   蘭亭高詠意情溶

聯吟韻俗欲依鳳   落筆詞麤難附龍

意境和諧迷雅士   胸襟曠達壽高松

雋翁九五通衷曲   麗句飛登詩國峰

 

敬步九五詩翁余國柱學長原玉與張正平博士唱和

劉姚朗  

 

知還倦鳥再相逢,才子佳人意態溶。

即興摛辭能琢鳳,吟和扢雅可雕龍。

啟蒙開導扶新柏,造詣專研倚老松。

九五大賢堪典範,恩承垂教上高峯。

 

晚芳詩社劉姚朗會長邀請慶相逢酒樓雅集

次韻余國柱詩翁敬和張正平笛兄

梁柳英

 

有緣才得喜相逢   盛會蘭亭意合溶

晚節人間傳美譽   芳名海宇勢如龍

高吟論說雲和月   低咏閒談柏與松

詩苑鷗盟揮異彩   唱酬雅韻樂登峯

 

 

晚芳詩社劉姚朗會長邀請慶相逢酒樓雅集

次韻余國柱詩翁敬和張正平笛兄

江志遠

 

天涯隔別喜重逢    逸興怡情意念溶

雅韻楹聯酬唱樂    詩詞曲賦集雲龍

裁衣朗詠堤邊栁    縱目吟哦嶺上松

日暮凝眸瞻霽色    抒懷寄語達高峯

 

步余國柱詩翁慶相逢雅集有感二疊韻

畢日陞  2015. 6. 6

 

論交傾蓋慶相逢   麗日春風詠意溶

不是靈犀通彩鳳   但添佳茗飲烏龍

襟懷君子淡如水   操守高人勁若松

疊韻再吟酬雅意   同攀詩國九天峰

 

奉和余國柱先生《慶相逢雅集有感‧》

柯文雄  

 

能人志士慶相逢,騷客吟聲雅韻溶。

航母游戈巡海域,神州探月舞飛龍。

中華歷史千秋頌,大地滄桑五老松。

歲序更生開泰運,而今邁步向高峯。

 

(註)泰山上有五老松,為秦始皇封贈。

 

捧誦余國柱老詩家大作謹步瑤韻奉和乞賜斧正

樸魯    

 

2015. 6. 6

詩客詩心喜又逢,佳章雅詠意溶溶。

文山灑脫活如虎,翰海風流柔似龍。

功立藝園扶幼柏,仰沾騷圃屹蒼松。

豪懷九五強堅壯,國學崇崇高疊峰。

 

敬和  余國柱詩翁慶相逢雅集有感

甘富忠

 

良朋邀約慶相逢,   茶品飄香雅意溶。

說古道今描伏虎,   談詩論劍話屠龍。

堅持晨運强如柏,   多進清蔬健若松。

座上吟翁均老艾,   絮言珍重壽高峯。

 

bottom of page